ตู้ฟักไข่ อัตโนมัติ 48 ฟอง ราคาถูก incubator egg

Sunday, November 8, 2015

ตู้ฟักไข่ ราคาถูก Incubator egg

ทำไมเราถึงต้องการใช้ ตู้ฟักไข่ incubator egg


ตู้ฟักไข่ตู้ฟักไข่
ตู้ฟักไข่
ตู้ฟักไข่ ลดปัญหา แม่ไก่ไข่ซ้อนกัน แย่งกันกก ไข่แตก ไข่ร้าว กินไข่ แม่ไก่ไม่ยอมฟักไข่
- ตู้ฟักไข่ ป้องกัน ไข่ไก่หาย โดนขโมยไข่ เกิดความเสียหาย โดยสัตว์ชนิดอื่น
- ตู้ฟักไข่ ทนทาน ต่อสภาพอากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน ร้อนเกิน ชื้นเกิน หนาวเกิน ไข่ฟักไม่ออก ฟักออกมาแล้วลูกไก่ไม่แข็งแรง
ตู้ฟักไข่ มีอัตราความสำเร็จของการฟักที่สูงกว่าการฟักเองตามธรรมชาติ

สนใจ ตู้ฟักไข่ Incubator egg
ติดต่อ แนน 0863343495/021016429
ID LINE : kunpon_pong

ตู้ฟักไข่ ของเราฟักไข่อะไรได้บ้าง incubator egg

- ตู้ฟักไข่ สามารถฟัก ไข่ไก่
ตู้ฟักไข่ สามารถฟัก ไข่ห่าน
ตู้ฟักไข่  สามารถฟัก ไข่เป็ด
ตู้ฟักไข่  สามารถฟัก ไข่นกแก้ว
ตู้ฟักไข่  สามารถฟัก ไข่นกกระทา
ตู้ฟักไข่  สามารถฟัก ไข่งวง

ปัญหาที่พบบ่อย ในการฟักไข่ incubator egg

1. ฟักไข่ แล้ว ทำไมลูกไก่ ถึงขาถ่าง ขาแบะ
การแก้ปัญหาคือ เกิดจากอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ขณะทำการฟักไข่  อีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้คือ พื้นปูรองลื่นเกินไป วิธีแก้ปัญหาคือ ให้หาไหมพรม หรือเชือกนิ่ม ๆ มาผูกขาทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน ไม่ขาให้ถ่างออก ทิ้งไว้ 2-3 วัน แล้วจึงแกะเชือกออก ลูกไก่จะมีอาการดีขึ้น(คำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือ ตู้ฟักไข่)

2. ฟักไข่ แล้ว ทำไมลูกไก่จึงตายขณะเจาะเปลือก
การแก้ปัญหาคือ  ปัญหานี้พบได้บ่อยครั้ง เนื่องจากความชื้นที่ไม่เหมาะสม ขณะทำการฟักไข่ถ้าความชื้นมากเกินไป จะทำให้ลูกไก่ฟักตัวเร็วกว่าปกติ ขนาดตัวจะโต ท้องป่อง และตัวจะนิ่ม สะดือไม่แห้ง ปิดไม่
สนิทถ้าความชื้นน้อยเกินไป ลูกไก่จะมีขนาดตัวเล็กและแห้ง น้ำหนักตัวน้อย บางตัวจะแห้งอยู่ภายในไข่ และขนจะ ติดกับเปลือกไข่ อาจทำให้ลูกไก่พิการได้ (คำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือ ตู้ฟักไข่)

3.วิธีการเก็บไข่ก่อนนำเข้าฟัก ทำอย่างไร
วิธีการเก็บไข่ก่อนนำเข้าฟัก การฟักไข่โดยปกติ การฟักจะแบ่งออกเป็นรุ่น ๆ โดยรวบรวมไข่ให้ได้จำนวนหนึ่ง ก่อน จึงนำเข้าตู้ฟักพร้อมกันทีเดียว เพื่อทำให้ลูกไก่เกิดเป็นชุด ๆ พร้อมกัน ในทางปฏิบัติเราจะรวบรวมไข่เข้าตู้ฟักทุก ๆ 3-5 วัน โดยการเก็บไข่ไว้ในห้องเก็บไข่ที่มีอุณหภูมิ 65 องศาฟา เรนต์ไฮ หรือ 18.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80% (คำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือ ตู้ฟักไข่)

4.การอุ่นไข่ ก่อนนำมาฟัก หลังการเก็บไข่ในห้องเย็น ทำอย่างไร
การอุ่นไข่ เป็นขั้นตอนการนำไข่ออกจากห้องเย็น มาไว้ในห้องอุ่นไข่ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ จนอุณหภูมิที่ผิวฟองไข่ให้ใกล้เคียงอุณหภูมิในห้อง ถ้าอุณหภูมิสูงไม่เพียงพอ จะส่งผลทำให้อุณหภูมิภายในตู้ฟักลดต่ำลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการฟัก
การอุ่นไข่จะพบปัญหาหยดน้ำมาจับที่ผิวเปลือกไข่ ซึ่งเกิดจากฟองไข่ที่เย็นกระทบกับความร้อนผสมกับความชื้นในอากาศ เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ และเกาะติดอยู่บริเวณผิวเปลือกไข่ กรณีที่มีเชื้อโรคที่ผิวไข่ หยดน้ำนี้ สามารถนำพาเชื้อโรคเข้าไปในไข่โดยวิธีการออสโมซิส ซึ่งจะทำให้ ประสิทธิภาพการฟักลดลง อาจเกิดปัญหาไข่เน่า หรือลูกไก่อ่อนแอฟักไม่ออก (คำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือ ตู้ฟักไข่)

5.ฟักไข่ แล้ว การกลับไข่ ทำไปเพื่อช่วยอะไร
การกลับไข่ระหว่างการฟักนั้น จะส่งผลให้มีการกระจายของอุณหภูมิและความชื้นบนฟองไข่แต่ละด้านสม่ำเสมอกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน และป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนติดเยื่อเปลือกไข่ นอกจากนั้นการกลับไข่ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความสมดุลของการไหลของอากาศภายในตู้ และสิ่งที่สำคัญคือถาดพลิกไข่ จะต้องกลับไข่ทำมุม 45 องศากับแนวระนาบเสมอ (คำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือ ตู้ฟักไข่)

6.ฟักไข่ แล้วการจัดไข่ลงถาดพลิก ทำอย่างไร
การจัดไข่ลงถาดเพื่อเข้าตู้ฟัก ให้เรียงไข่ตั้งด้านป้านขึ้นด้านบน ด้านแหลมหันลงข้างล่าง เนื่องจากปกติแล้วช่องอากาศของไข่จะอยู่ทางด้านป้าน และเชื้อลูกไก่จะลอยขึ้นข้างบนเสมอ ถ้าวางไข่โดยเอาด้านแหลมขึ้น ลูกไก่จะได้อากาศไม่เพียงพอ และมีโอกาสตายสูง (คำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือ ตู้ฟักไข่)

7.ลักษณะของการฟักไข่ วันที่ 7 เป็นอย่างไรบ้าง
 - ลักษณะของไข่ที่มีเชื้อ 7 วัน จะเห็นเส้นเลือดสีแดงเป็นร่างแห เหมือนรากไม้ ตรงกลางเป็นจุดและเคลื่อนไหวได้เล็กน้อย เมื่อส่องเสร็จแล้วให้เอาเข้าตู้ฟักทันที
- ลักษณะของไข่เชื้อตาย จะเห็นเป็นเส้นวงแหวน ไม่มีร่างแหแตกแขนง หรือมีจุดสีดำติดเปลือกไข่ ซึ่งในกรณีนี้ ควรนำไข่ใบนั้นออกจากตู้ฟัก เพื่อป้องกันการเน่าเสียของไข่
 -ลักษณะของไข่ไม่มีเชื้อ เมื่อส่องจะเห็นเป็นสีใสไม่มีเส้นเลือด ควรคัดลอกออกทันทีเมื่อพบ


สนใจ ตู้ฟักไข่ Incubator egg
ติดต่อ แนน 0863343495/021016429
ID LINE : kunpon_pong

ตู้ฟักไข่
ตู้ฟักไข่ 

ตู้ฟักไข่
ตู้ฟักไข่ 

ตู้ฟักไข่
ตู้ฟักไข่ 

ตู้ฟักไข่
ตู้ฟักไข่ 
1) ตู้ฟักไข่ อัตโนมัติ ขนาด 48 ฟอง ( ราคาพิเศษ 2,900 บาท) Incubator egg

ตู้ฟักไข่ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
ตู้ฟักไข่ กำลังไฟฟ้า 80 วัตต์
ตู้ฟักไข่ นำ้หนัก 4.5 kgs
ตู้ฟักไข่ ควบคุมความร้อนระบบ pid คอนโทรล 
ตู้ฟักไข่ ระบบพลิกไข่อัตโนมัติทุกๆ 1- 2 ชม ( สามารถตั้งค่าเองได้)
ตู้ฟักไข่ วัดความชื้นระบบดิจิตอล
ตู้ฟักไข่ ระบบนับวันฟักไข่
ตู้ฟักไข่ ระบบเตือน ความร้อนสูง หรือ ต่ำกว่ากำหนด
ตู้ฟักไข่ มีถาดเกิด
ตู้ฟักไข่ มีระบบฮีตเตอร์ให้ความร้อนในตัว

** ตู้ฟักไข่ รับประกันสินค้า 3 เดือนถ้าเกิดจากตัวเครื่องเปลี่ยนเครื่องไหม่
** 
ตู้ฟักไข่ สินค้าทุกชิ้นเช็คชัว 100 %
** ตู้ฟักไข่ ส่งสินค้าชัวว์ 100 %

2) ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ ขนาด 96 ฟอง ( ราคาพิเศษ 4,500 บาท) Incubator egg

ตู้ฟักไข่ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
ตู้ฟักไข่ กำลังไฟฟ้า 80 วัตต์
ตู้ฟักไข่ นำ้หนัก 8 kgs
ตู้ฟักไข่ ควบคุมความร้อนระบบ pid คอนโทรล 
ตู้ฟักไข่ ระบบพลิกไข่อัตโนมัติทุกๆ 1-2 ชม ( สามารถตั้งค่าเองได้)
ตู้ฟักไข่ วัดความชื้นระบบดิจิตอล
ตู้ฟักไข่ ระบบนับวันฟักไข่
ตู้ฟักไข่ ระบบเตือน ความร้อนสูง หรือ ต่ำกว่ากำหนด
ตู้ฟักไข่ มีถาดเกิด
ตู้ฟักไข่ มีระบบฮีตเตอร์ให้ความร้อนในตัว

** ตู้ฟักไข่ รับประกันสินค้า 3 เดือนถ้าเกิดจากตัวเครื่องเปลี่ยนเครื่องไหม่
** 
ตู้ฟักไข่ สินค้าทุกชิ้นเช็คชัว 100 %
** ตู้ฟักไข่ ส่งสินค้าชัวว์ 100 %ตู้ฟักไข่
ตู้ฟักไข่ 

ตู้ฟักไข่
ตู้ฟักไข่ สนใจ ตู้ฟักไข่ Incubator egg
ติดต่อ แนน 0863343495/021016429
ID LINE : kunpon_pong
http://www.heaterable.com/
**** บริการส่งตู้ฟักไข่ทั่วไทย ******
นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี รถยกนนทบุรี แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด ติวานนท์ งามวงศ์วาน แคราย รัตนาธิเบศร์ ประชาชื่น พระราม 5 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน เพชรเกษม ท่าอิฐ ถนน 345 บางคูวัด สะพานนวลฉวี ศรีสมาน สรงประภา ดอนเมือง หลักสี่ วิภาวดีรังสิต สะพานใหม่ บางเขน สายไหม ทุ่งสองห้อง รามอินทรา ลาดปลาเค้า มีนบุรี บางกะปิ รามคำแหง สุวินทวงศ์ ลาดพร้าว แยกเกษตร นวมินทร์ โชคชัย 4 พระปิ่นเกล้า พงษ์เพชร พหลโยธิน รัชโยธิน จตุจักร รัชดาภิเษก ประชาอุทิศ ประชานุกูล คลองประปา เตาปูน บางซื่อ วงศ์สว่าง บางพลัด บางโพ พระราม 7 ถนนนครอินทร์ พิบูลย์สงคราม พระราม 6 ประตูน้ำ ถนนประดิพัทธ์ ห้วยขวาง สุขสวัสดิ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท ภาษีเจริญ สามเสน หนองจอก พระราม 2 บางแค บางบอน บางขุนเทียน เอกชัย พุทธมณฑล ศาลายา นครไชยศรี เขตปทุมธานี คลองหลวง รังสิต ลำลูกกา ธัญบุรี นวนคร สามโคก ลาดหลุมแก้ว สุพรรณบุรี บางเลน นพวงศ์ ลาดบัวหลวง ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดไทย บางกะดี บางพูน อยุธยา บางปะหัน บางปะอิน วังน้อย บางไทร เขตชลบุรี ลาดกระบัง บางประกง ฉะเชิงเทรา บางคล้า บ้านบึง บางละมุง ศรีราชา ระยอง และเขตต่างจังหวัดทุกพื้นที่ ใกล้หรือไกลเพียงใดเรายินดีบริการ ประชาชื่น พระราม 5 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน เพชรเกษม ท่าอิฐ ถนน 345 บางคูวัด ถนนประชาราษฎร์ จรัญสนิทวงศ์ ดินแดง คลองข่อย บางศรีเมือง บางขุนนนท์ ถนนสวนผัก สะพานนวลฉวี  คลองข่อย บางศรีเมือง บางขุนนนท์ ถนนสวนผัก    รถส่งศูนย์บริการต่าง ๆ เรายินดีบริการ  ด้วยราคาที่เป็นกันเองครับ เชียงไหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ น่าน ตาก เลย ขอนแก่น นครราชสีมา โคราช อุบลราชธานี มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสระเกษ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี ต่างจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี แปดริ้ว ฉะเฉิงเทรา กบินทร์บุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สงขลา หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ประจวบ เพชรบุรี ชะอำ พัทยา บางแสน นครปฐม ราชบุรี
นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี รถยกนนทบุรี แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด ติวานนท์ งามวงศ์วาน แคราย รัตนาธิเบศร์ ประชาชื่น พระราม 5 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน เพชรเกษม ท่าอิฐ ถนน 345 บางคูวัด สะพานนวลฉวี ศรีสมาน สรงประภา ดอนเมือง หลักสี่ วิภาวดีรังสิต สะพานใหม่ บางเขน สายไหม ทุ่งสองห้อง รามอินทรา ลาดปลาเค้า มีนบุรี บางกะปิ รามคำแหง สุวินทวงศ์ ลาดพร้าว แยกเกษตร นวมินทร์ โชคชัย 4 พระปิ่นเกล้า พงษ์เพชร พหลโยธิน รัชโยธิน จตุจักร รัชดาภิเษก ประชาอุทิศ ประชานุกูล คลองประปา เตาปูน บางซื่อ วงศ์สว่าง บางพลัด บางโพ พระราม 7 ถนนนครอินทร์ พิบูลย์สงคราม พระราม 6 ประตูน้ำ ถนนประดิพัทธ์ ห้วยขวาง สุขสวัสดิ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท ภาษีเจริญ สามเสน หนองจอก พระราม 2 บางแค บางบอน บางขุนเทียน เอกชัย พุทธมณฑล ศาลายา นครไชยศรี เขตปทุมธานี คลองหลวง รังสิต ลำลูกกา ธัญบุรี นวนคร สามโคก ลาดหลุมแก้ว สุพรรณบุรี บางเลน นพวงศ์ ลาดบัวหลวง ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดไทย บางกะดี บางพูน อยุธยา บางปะหัน บางปะอิน วังน้อย บางไทร เขตชลบุรี ลาดกระบัง บางประกง ฉะเชิงเทรา บางคล้า บ้านบึง บางละมุง ศรีราชา ระยอง และเขตต่างจังหวัดทุกพื้นที่ ใกล้หรือไกลเพียงใดเรายินดีบริการ ประชาชื่น พระราม 5 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน เพชรเกษม ท่าอิฐ ถนน 345 บางคูวัด ถนนประชาราษฎร์ จรัญสนิทวงศ์ ดินแดง คลองข่อย บางศรีเมือง บางขุนนนท์ ถนนสวนผัก สะพานนวลฉวี  คลองข่อย บางศรีเมือง บางขุนนนท์ ถนนสวนผัก    รถส่งศูนย์บริการต่าง ๆ เรายินดีบริการ  ด้วยราคาที่เป็นกันเองครับ เชียงไหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ น่าน ตาก เลย ขอนแก่น นครราชสีมา โคราช อุบลราชธานี มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสระเกษ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี ต่างจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี แปดริ้ว ฉะเฉิงเทรา กบินทร์บุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สงขลา หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ประจวบ เพชรบุรี ชะอำ พัทยา บางแสน นครปฐม ราชบุรี
นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี รถยกนนทบุรี แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด ติวานนท์ งามวงศ์วาน แคราย รัตนาธิเบศร์ ประชาชื่น พระราม 5 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน เพชรเกษม ท่าอิฐ ถนน 345 บางคูวัด สะพานนวลฉวี ศรีสมาน สรงประภา ดอนเมือง หลักสี่ วิภาวดีรังสิต สะพานใหม่ บางเขน สายไหม ทุ่งสองห้อง รามอินทรา ลาดปลาเค้า มีนบุรี บางกะปิ รามคำแหง สุวินทวงศ์ ลาดพร้าว แยกเกษตร นวมินทร์ โชคชัย 4 พระปิ่นเกล้า พงษ์เพชร พหลโยธิน รัชโยธิน จตุจักร รัชดาภิเษก ประชาอุทิศ ประชานุกูล คลองประปา เตาปูน บางซื่อ วงศ์สว่าง บางพลัด บางโพ พระราม 7 ถนนนครอินทร์ พิบูลย์สงคราม พระราม 6 ประตูน้ำ ถนนประดิพัทธ์ ห้วยขวาง สุขสวัสดิ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท ภาษีเจริญ สามเสน หนองจอก พระราม 2 บางแค บางบอน บางขุนเทียน เอกชัย พุทธมณฑล ศาลายา นครไชยศรี เขตปทุมธานี คลองหลวง รังสิต ลำลูกกา ธัญบุรี นวนคร สามโคก ลาดหลุมแก้ว สุพรรณบุรี บางเลน นพวงศ์ ลาดบัวหลวง ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดไทย บางกะดี บางพูน อยุธยา บางปะหัน บางปะอิน วังน้อย บางไทร เขตชลบุรี ลาดกระบัง บางประกง ฉะเชิงเทรา บางคล้า บ้านบึง บางละมุง ศรีราชา ระยอง และเขตต่างจังหวัดทุกพื้นที่ ใกล้หรือไกลเพียงใดเรายินดีบริการ ประชาชื่น พระราม 5 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน เพชรเกษม ท่าอิฐ ถนน 345 บางคูวัด ถนนประชาราษฎร์ จรัญสนิทวงศ์ ดินแดง คลองข่อย บางศรีเมือง บางขุนนนท์ ถนนสวนผัก สะพานนวลฉวี  คลองข่อย บางศรีเมือง บางขุนนนท์ ถนนสวนผัก    รถส่งศูนย์บริการต่าง ๆ เรายินดีบริการ  ด้วยราคาที่เป็นกันเองครับ เชียงไหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ น่าน ตาก เลย ขอนแก่น นครราชสีมา โคราช อุบลราชธานี มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสระเกษ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี ต่างจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี แปดริ้ว ฉะเฉิงเทรา กบินทร์บุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สงขลา หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ประจวบ เพชรบุรี ชะอำ พัทยา บางแสน นครปฐม ราชบุรี
นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี รถยกนนทบุรี แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด ติวานนท์ งามวงศ์วาน แคราย รัตนาธิเบศร์ ประชาชื่น พระราม 5 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน เพชรเกษม ท่าอิฐ ถนน 345 บางคูวัด สะพานนวลฉวี ศรีสมาน สรงประภา ดอนเมือง หลักสี่ วิภาวดีรังสิต สะพานใหม่ บางเขน สายไหม ทุ่งสองห้อง รามอินทรา ลาดปลาเค้า มีนบุรี บางกะปิ รามคำแหง สุวินทวงศ์ ลาดพร้าว แยกเกษตร นวมินทร์ โชคชัย 4 พระปิ่นเกล้า พงษ์เพชร พหลโยธิน รัชโยธิน จตุจักร รัชดาภิเษก ประชาอุทิศ ประชานุกูล คลองประปา เตาปูน บางซื่อ วงศ์สว่าง บางพลัด บางโพ พระราม 7 ถนนนครอินทร์ พิบูลย์สงคราม พระราม 6 ประตูน้ำ ถนนประดิพัทธ์ ห้วยขวาง สุขสวัสดิ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท ภาษีเจริญ สามเสน หนองจอก พระราม 2 บางแค บางบอน บางขุนเทียน เอกชัย พุทธมณฑล ศาลายา นครไชยศรี เขตปทุมธานี คลองหลวง รังสิต ลำลูกกา ธัญบุรี นวนคร สามโคก ลาดหลุมแก้ว สุพรรณบุรี บางเลน นพวงศ์ ลาดบัวหลวง ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดไทย บางกะดี บางพูน อยุธยา บางปะหัน บางปะอิน วังน้อย บางไทร เขตชลบุรี ลาดกระบัง บางประกง ฉะเชิงเทรา บางคล้า บ้านบึง บางละมุง ศรีราชา ระยอง และเขตต่างจังหวัดทุกพื้นที่ ใกล้หรือไกลเพียงใดเรายินดีบริการ ประชาชื่น พระราม 5 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน เพชรเกษม ท่าอิฐ ถนน 345 บางคูวัด ถนนประชาราษฎร์ จรัญสนิทวงศ์ ดินแดง คลองข่อย บางศรีเมือง บางขุนนนท์ ถนนสวนผัก สะพานนวลฉวี  คลองข่อย บางศรีเมือง บางขุนนนท์ ถนนสวนผัก    รถส่งศูนย์บริการต่าง ๆ เรายินดีบริการ  ด้วยราคาที่เป็นกันเองครับ เชียงไหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ น่าน ตาก เลย ขอนแก่น นครราชสีมา โคราช อุบลราชธานี มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสระเกษ บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี ต่างจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี แปดริ้ว ฉะเฉิงเทรา กบินทร์บุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สงขลา หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ประจวบ เพชรบุรี ชะอำ พัทยา บางแสน นครปฐม ราชบุรี...........................................................................................................................................
ฮีตเตอร์อินฟราเรด ฮีตเตอร์พัดลม ฮีตเตอร์เอเบิลบล็อค แลกลิงค์ฟรี สบู่ สบู่สมุนไพร ฮีตเตอร์ครีบ สบู่สับปะรด สบู่แครอท โต๊ะจีน ฮีตเตอร์แท่ง เทอร์โมคัปเปิล เครื่องซีลสูญญากาศ แวคคั่มปั้ม ปั้มนมไฟฟ้า เครื่องพิมพ์เสื้อ บ้านกงเต็ก ตู้ฟักไข่ เตาเผา ลวดฮีตเตอร์ เครื่องปั้มนม เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องปั่นไฟ ...........................................................................................................................................
ป้ายอัฐิ รถยก รถลาก บ้านกงเต็ก เครื่องปั่นไฟ โต๊ะจีน ฮีตเตอร์ ขายดีราคาถูก สารบัญเว็บไซต์ ! .......................................................................................................................................
it-socool.com อุปกรณ์กล้อง DSLR ศูนย์รวมร้านขายสินค้า โดย thaishop.in.th เปิดร้านค้าฟรี ใส่สินค้าได้ 100 รายการ   ::siambig.com:: ThaiExtraShop.com BW-LINKs.com .......................................................................................................................................